Slider

Geologia - Krzemień pasiasty

Występuje w jednym miejscu na kuli ziemskiej. Miejsce występowania krzemienia pasiastego to „Ziemia Sandomierska”. W neolicie używany do wyrobu siekierek o znaczeniu magicznym, kultowym o obrzędowym.

Jest to jedyny znany kamień, który usłojeniem swoim przypomina wzburzoną wodę, a uderzony jeden o drugi miota o iskry – ogień. Hipotezy naukowe wiążą wspomniane cechy z kultem magicznym tego kamienia. Krzemień pasiasty przez około 2 tysiące lat wydobywany dla tych celów w Krzemionkach Opatowskich. Składnikami krzemienia pasiastego są opal i chalcedon. Kamień ten posiada trzy najważniejsze cechy kamienia jubilerskiego, tj. rzadkość występowania, dekoracyjność, twardość (6,5 w skali Mosha).

Stosowanie krzemienia pasiastego w biżuterii zapoczątkował w roku 1972 Cezary Łutowicz, jako przedłużenie magicznej relacji człowiek Kamień. Liczne wystawy w kraju, jak i zagranicą spowodowały, że biżuteria z krzemieniem pasiastym powstaje w Polsce, Niemczech i Austrii. Obserwujemy powrót kamienia po 4 tysiącach lat zapomnienia. Krzemień pasiasty zasługuje na zaszeregowanie do kamieni jubilerskich. Stosowany również w radiestezji i bioenergoterapii. Noszące ten kamień kobiety nazwały go "kamieniem optymizmu" - może coś w tym jest?...

© 2023 Cezary Łutowicz - biżuteria artystyczna